- - - - - -
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δραστηριότητες
ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Το Ομακοείο Καρδίτσας διδάσκει τις ενότητες της εσωτερικής φιλοσοφίας.
θεραπευτικες Συνεδριες
Εσωτερισμός προς όλους
Εφαρμογή εσωθεραπευτικών μεθόδων εναλλακτικής θεραπευτικής που στοχεύουν στην πρόληψη, αρμονία, διατήρηση, της υγείας του ανθρωπίνου οργανισμού.
εκπαιδευση
Θεματολογία της μεταφυσικής & του εσωτερισμού
Παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που χαρίζει στον μαθητή τα μέγιστα όσα οφέλη.
Βιβλιογραφια
Πώληση Βιβλίων
Παρατίθενται βιβλία , μελέτες και περιοδικά από τους Ν.Α.Μαργιωρή, Κατσιάμπα Λ. Ηλία & Τσιάπουλα Β. Ελευθέριο ιδρυτή και εκπρόσωπο του Ομακοείου Καρδίτσας.
A+ R A-

show

 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ / ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   

show

Τα ετήσια προγράμματα της μεταφυσικής και του εσωτερισμού αφορούν ανάπτυξη  θεμάτων με βάση την αντίληψη των μυστών.  Οι παρακαταθήκες που άφησαν μεγάλοι μύστες δηλώνουν την προέλευση του ανθρώπου, την έννοια της πνευματικής εξέλιξης, την ανάπτυξη των εσωτερικών δυνατοτήτων του ανθρώπου,  της πραγμάτωσης του ανθρώπου με βάση την αντίληψη της εσωτερικής φιλοσοφίας, την ατομική και ομαδική εξέλιξη, την ανάπτυξη των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου, η έννοια των δεσμών του ανθρώπου.

         Τα θέματα αντλούνται από ενότητες του εσωτερισμού όπως   «εσωτερική φιλοσοφία», «εσωτερική μύηση», «εσωτερική θεραπευτική», «αστρολογία-αστροσοφία», «προκατακλυσμιαίοι πολιτισμοί», «Διαλογισμός», «Τα Συστήματα Της Γιόγκα» .

show

Τα σεμινάρια εσωτερικής φιλοσοφίας στοχεύουν στην κατάρτιση πάνω σε τομείς της μεταφυσικής και του εσωτερισμού. Οι κύριες ενότητες των σεμιναρίων αφορούν την ιστορία της μεταφυσικής, τις εσωθεραπευτικές μεθόδους των εναλλακτικών θεραπειών, ασκήσεις των συστημάτων της γιόγκα  που είναι σε θέση να βοηθήσουν τον άνθρωπο.

        Η κατάρτιση σε ασκήσεις της γιόγκα βοηθούν τον άνθρωπο να διδαχθεί μεθόδους που να τον βοηθήσουν στην καθημερινή ζωή του. Η μέθοδος της διαφραγματικής αναπνοής,  χαλάρωσης, στοχασμού,  διαλογισμού παρέχουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κάνει χρήση του εσωτερικού του δυναμισμού χωρίς τη βοήθεια τρίτου ανθρώπου , ενός εσωθεραπευτή, αλλά με τη βοήθεια του ίδιου του εαυτού του.

show Ο όρος «εσωθεραπευτικές μέθοδοι» αφορούν τη χρήση του λόγου της εξερχόμενης ροής της ενέργειας από τα άκρα του ανθρώπου, την πίστη, τη συγκέντρωση, τον δημιουργικό οραματισμό, το διαλογισμό,  και γενικότερα τη χρήση του εσωτερικού δυναμισμού του ανθρώπου και της ζωτικότητάς του, που ενυπάρχει στον άνθρωπο , θρέφει και συντηρεί τον ίδιο.  

Άρθρο 34 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

 

Υπό του Ελευθερίου Τσιάπουλα, ιδρυτή του Ομακοείου Καρδίτσας

 Εισαγωγή

Το ζήτημα της εσωτερικής γνώσης συνδέεται με πολλά πεδία της ανθρώπινης ιστορίας και ζωής. Ο όρος «εσωτερική γνώση» ενυπάρχει στη μεταφυσική ορολογία και χρησιμοποιείται από τους εσωτερικούς αναζητητές , μεταφυσικούς κλπ Για να δούμε την επακριβή σημασία του θα δούμε τις ενότητες όπως α) τι είναι η γνώση, β) η διάκρισή της ,γ) η λειτουργία της υπερσυνείδησης, δ) η προέλευσή της, ε) η εκδήλωση της «Πανδημιουργίας» στις Δημιουργίες κατά τους μύστες, στ) η σχέση της επιστήμης με τη μεταφυσική, η) η διάκριση της εσωτερικής γνώσης σε τομείς-ενότητες θ) οι δυνατότητες που αναπτύσσει ο άνθρωπος μέσω της εσωτερικής γνώσης, ι) η μετάδοση της εσωτερικής γνώσης μέσω της Εσωτερικής Ιεραρχίας και κ) η προσφορά της εσωτερικής γνώσης .


(α) Η έννοια της γνώσης προέρχεται από την αναγκαιότητα των πραγμάτων όταν ο άνθρωπος πρέπει να αναζητήσει και να γνωρίσει τους τρόπους που θα καλύψουν τις ανάγκές του ώστε να ανταπεξέλθει στον αγώνα της επιβίωσής του.
Η έννοια της γνώσης είναι ότι δεν είναι μονοδιάστατη αλλά αντιθέτως πολυδιάστατη και το βάθός της φτάνει στο απώτατο σημείο της κοσμολογικής και οντολογικής της ρίζας της, από όπου όλα προέρχονται και γέννιουνται. Είναι οι Πρώτες Αρχές- Αίτια. (Μαργιωρής 1985α : 151- 152)
Όταν η γνώση είναι πολυδιάστατη και εφαρμόσιμη τότε είναι ουσιαστική και μπορεί να ωφελήσει τα μέγιστα τον άνθρωπο. Με τη γνώση μπορεί ο άνθρωπος να φθάσει σε ουσιαστικές κατακτήσεις τόσο του εαυτού του όσο της φύσης και του κόσμου εναρμονιζόμενος με τα πάντα. (Μαργιωρής 1985α : 151- 152)(β) Η γνώση διακρίνεται σε δύο μέρη την εξωτερική και την εσωτερική. Η εξωτερική γνώση αποσκοπεί στην αναζήτηση των αιτίων του φυσικού μας κόσμου και στηρίζεται στα ΥΛΟΜΟΡΦΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣπειράματα, τις αποδείξεις και τις αξιωματικές μεθόδους για να φτάσει στη ρίζα των πραγμάτων. Θεμελιώθηκε από την αριστοτελική λογική.( Τσέλλερ & Νεστλέ 2002 : 198-263 ; Σατελέ 1989: 97-154) Σε αυτή τη γνώση στηρίζεται η σημερινή επίσημη γνώση που εκπροσωπούν και προάγουν τα έθνη-κράτη και οι πολυεθνικές εταιρίες. (N. A. Μαργιωρής 1987: 36-37)

Η εξωτερική γνώση είναι επαγωγική, ξεκινώντας από το ειδικό για να φτάσει στο συνολικό. Συνεχώς ανανεώνει τις θεωρίες της και τις αναπροσαρμόζει για να πιάσει την έννοια του συνολικού. Η εξωτερική ή επιστημονική γνώση είναι ηλικίας των 200 ετών περίπου. Δεν αναγνωρίζει επίσημα και ολοκληρωμένα την έννοια της υπερβατικής γνώσης παρότι έμμεσα καταλήγει σε αυτήν. Σήμερα η εξωτερική γνώση έχει τον κυρίαρχο ρόλο στο δημόσιο γίγνεσθαι με το όνομα «επιστήμη» και έχει προσφέρει σημαντικά στον άνθρωπο. (N. A. Μαργιωρής 1989: 76- 96)

Η εσωτερική γνώση αναζητά τα αίτια της ύπαρξης σε ένα βαθύτερο σύμπαν-ντα και βασίζεται κυρίως στους μύστες, δηλαδή εκείνους που βίωσαν μια βαθύτερη πλευρά των πραγμάτων που αδυνατούν οι αισθήσεις να πιάσουν. Οι μύστες ίδρυσαν τις θρησκείες, τα μεταφυσικά κινήματα ,φιλοσοφικά κλπ Η γνώση αυτή είναι απαγωγική ,δηλαδή ξεκινά από το συνολικό και καταλήγει στο ειδικό. Δεν ανανεώνει τις θεωρίες της διότι η ίδια, όπως ισχυρίζεται, γνωρίζει το σύστημα των κόσμων και των όντων και η ίδια το έχει κωδικοποιήσει για να γίνεται αντιληπτό από τη νόηση του ανθρώπου. Η ηλικία της γνώσης αυτής είναι χιλιάδων ετών. Θεωρεί την εξωτερική γνώση μονόπλευρη και σε τεράστιο βαθμό ελλιπής, επειδή δεν μπορεί να συλλάβει το βάθος της ύπαρξης των πραγμάτων. Θεμελιώθηκε από την πλατωνική λογική. (Τσέλλερ & Νεστλέ 2002 : 146- 197 ; Σατελέ 1989: 27-96) Σήμερα εκπροσωπείται από τα μεταφυσικά κινήματα. (N. A. Μαργιωρής 1989: 76-96)

 

 


 (γ) H εσωτερική γνώση στηρίζεται στο γεγονός της βαθύτερης ύπαρξης των πραγμάτων, δηλαδή σε εκείνο, που δεν φαίνεται ή που δεν γίνεται αντιληπτό από τις πέντε αισθήσεις.
σάρωση0008 Ειδικότερα, η εσωτερική γνώση βασίζεται στη πολυδιάστατη λειτουργία του εγκεφάλου και της νόησης. Διδάσκει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίζεται σε τρία μέρη που είναι συνείδηση, υποσυνείδηση, υπερσυνείδηση. Η συνείδηση αντιστοιχεί στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Η υποσυνείδηση αντιστοιχεί σε ένα μη αντιληπτό από τις αισθήσεις τμήμα του ανθρώπου στη «τέταρτη διάσταση» ή τον «αιθερικό κόσμο». Η υπερσυνείδηση αντιστοιχεί στο μη αντιληπτό τμήμα της διάστασής μας, που ονομάζεται αιθερικός κόσμος αλλά και με άλλους κόσμους-σύμπαντα και όντα. (N. A. Μαργιωρής 1983 : 17-19 )

Οι μύστες χρησιμοποιούν την υπερσυνειδητή λειτουργία του νου τους και είναι σε θέση να φτάνουν σε βαθύτερα επίπεδα ύπαρξης από όπου όλα προέρχονται και εκφράζονται. Είναι σε θέση να έχουν πολυδιάστατη εικόνα για κάθε ύπαρξη της ύλης και της μορφής. Για αυτό η γνώση που μεταδίδουν είναι συνολική, ολοκληρωμένη συλλαμβάνοντας την πρωτογενή και αρχέτυπη γνώση των πραγμάτων που ονομάζεται «εσωτερική» στη μεταφυσική ορολογία. (Ν. Α. Μαργιωρής 1983 : 17-19 )

Η εσωτερική- μεταφυσική γνώση σε όλες τις εποχές στηρίζεται στα εσωτερικά και πνευματικά-μυστικιστικά βιώματα των μυστών, στα εσωτερικά βιώματα εσωτερικών αποκρυφολόγων και στις απόψεις των ορθολογιστών μεταφυσικών. Υπάρχουν και τα διάμεσα που χρησιμοποιούν την υποσυνείδηση. (Μαργιωρής 1991 β : 105-150)

 


(δ) Η προέλευση της εσωτερικής γνώσης ξεκινά από τους προκατακλυσμιαίους πολιτισμούς που υπήρξαν τέσσερις στο παρελθόν, δηλαδή η Αδαμιαία ,Υπερβόρεια , Λεμούρια, Ατλάντια φυλή. Οι πολιτισμοί αυτοί ολοκλήρωσαν την πορεία τους φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα σάρωση0008εξέλιξης σε εσωτερικό, πνευματικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό κλπ επίπεδο Σήμερα ζούμε στην πέμπτη κατά σειρά ρίζα φυλή την Αρεία. (Ν.Α. Μαργιωρής 1996 : 17-19, 1987 : 67-69, 140-145 ; Μπλαβατσκυ 1992b : 95-217 ; Jinarajadasa 2000 : 26-43)

Η εσωτερική γνώση των προκατακλυσμιαίων πολιτισμών διατηρήθηκε από τους διασωθέντες των μεγάλων κατακλυσμών, που οι τελευταίοι έλαβαν χώρα προ χιλιάδων ετών. Οι μυημένοι στους προϊστορικούς χρόνους μετέδωσαν την εσωτερική αλήθεια ιδρύοντας τα μεταφυσικά –εσωτερικά κινήματα, που μέσα από ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ο ανθρώπινος νους καθίσταται ικανός να γίνει κοινωνός τμήματος της αοράτου περιοχής. Οι εσωτερικές μυήσεις ονομάστηκαν «μυστήρια» με στόχο την κοινωνία του ανθρώπου με την εσωτερική ύπαρξη των πραγμάτων. (Μαργιωρής 1985α : 420-425)
Βασικά εσωτερικά κινήματα είναι τα «Ερμητισμός», «Ορφισμός», «Πυθαγορισμός»,«Πλατωνισμός»,«ΑρχαίαΜυστήρια»,«Γνωστικισμός»,«Νεοπυθαγορισμός»,«Νεοπλατωνισμός»,«Θεοσοφία»,«Ναϊτες»,«Τεκτονισμός»,«Ροδοσταυρισμός»,«Ελευθεροτεκτονισμός»,«Θεοσοφική Εταιρία», «σύγχρονα Ομακοεία» ανά περιοχή της Ελλάδας κτλ εκδηλώθηκαν ανά εποχές στη δύση. Στην ανατολή εκδηλώθηκαν, η «Βεδική φιλοσοφία», η «περίοδος των Ουπανισάντ», των «Νταρσάνας», η περίοδος της «Μπάκτι», ο «Βουδισμός», κλπ καθώς και τα ρεύματα της «Κινεζικής Φιλοσοφίας» δηλαδή, «Ταοϊσμού», «Κομφουκιανισμού», «Κινεζικού Βουδισμού» κτλ Τα κινήματα αυτά εδραιώθηκαν και αναβιώθηκαν από «μύστες», «εσωτερικούς αποκρυφολόγους» ή εκπροσώπους- αναμεταδότες της εσωτερικής διδασκαλίας.(Μαργιωρής 1987: 101-105 ,156-158, 159-160; Βελισσαρόπουλος 1992 :62-71 ; 1981:27-28, 34-35; Μάκιντος 1999: 33-276; Baigent, Leigh :72-131; Lacarriere 1975: 34-76 )
Κάθε μεταφυσικό κίνημα εκφράστηκε μέσα από τους ιδρυτές του και εκπρόσωπούς, όπως οι Ερμής Τρισμέγιστος, Όμηρος, Ησίοδος, Ορφέας, Μωϋσής, Πυθαγόρας, Πλάτωνας», Κλήμης Αλεξανδρεύς, Αμμώνιος Σακκάς, Αδαμάντιος Ωριγένης, «Πλωτίνος, Πορφύριος, Ιάμβλιχος, Θεόφραστος Παράκελσος, Ρόμπερτ Φλόϋντ, Φρειδερίκος Αντώνιος Μεσμέρ, Έλένα Πετρόβνα Μπλαβάτσκι, Ν. Α. Μαργιωρής και πάμπολλοι άλλοι στο Δυτικό κόσμο. Πολλοί από αυτούς άφησαν γραπτές πνευματικές παρακαταθήκες-πηγές συμβάλλοντας στην εδραίωση και θεμελίωση της μεταφυσικής και του εσωτερισμού. (Μαργιωρής 1994: 29-66 ; Μάκιντος 1999 :47-86 ; Παράκελσος 1992: 27-46; Πλωτίνος 1999: 15-94, Γκάρθι 1995: 11-17)
Στην Ανατολή μερικοί ιδρυτές και κύριοι εκπρόσωποι είναι οι Σιντάρτα Γκοττάμα, Σανκάρα, Βιάσα, Πατάνζαλι, Κομφούκιος, Λάο Τσε, Ράμα Κρίσνα, σουάμι Βιβεκανάντα, Παραμαχάνσα Γιογκανάντα, και πάμπολλοι άλλοι που άφησαν γραπτές πνευματικές παρακαταθήκες-πηγές πέραν των προφορικών διδασκαλιών. (Βελισσαρόπουλος 1992 : 382-419 ; Rolland 1978 : 19-21, 39-54, 245-260)

 (ε) Η εσωτερική γνώση διδάσκει ότι η Δημιουργία ή πιο σωστά η «Πανδημιουργία» είναι η εκδήλωση του «Κοσμικού Αυγού» ή του «Χάους» ή του σάρωση0023«Μη Όντος», που είναι σάρωση0022ασχημάτιστο και αδιαφοροποίητο. Η εκδήλωση αυτή σχημάτισε τρία είδη ύλης ή καταστάσεις που είναι α) «Ύλη» β) «Αντιϋλη» γ) «Υπερύλη». Καθεμιά από αυτές τις καταστάσεις διαθέτει δικά της συστήματα κόσμων με ανάλογους σχηματισμούς που φιλοξενεί ανάλογης υφής όντων που εξελίσσονται με προσανατολισμό το βαθύτερο πυρήνα των πάντων. Υπάρχει και η κατάσταση του «Χάους» όπου υπάρχουν διαμερίσματα –αφομοίωσης των εμπειριών των όντων που έχουν λάβει εμπειρίες από τα τρία προαναφερθέντα είδη ύλης. (Μαργιωρής 1985α : 281-283 , 313-315)
Κάθε είδος ύλης διαθέτει τα δικά της σύμπαντα - διαστάσεις- κόσμους, όπου διαβιούν και εξελίσσονται όντα ανάλογης υφής. Η ύλη στην οποία ζούμε αποτελείται από δεκατρία δονητικά συστήματα ή σύμπαντα-κόσμους-διαστάσεις-ουρανούς απλωμένα σε μια ιδρυτική ακτίνα. Οι έξι διαστάσεις από τις δεκατρείς ανήκουν στην πνευματική ουσία, ενώ οι υπόλοιπες ανήκουν στην παρουσία της ύλης και της μορφής. Βαθύτερος σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι να κυριαρχήσει τις υλικομορφικές διαστάσεις και να ανέλθει εισερχόμενος στο «Αιώνιο Πνεύμα» ή την «Αιτία ύπαρξης των Πάντων». (Μαργιωρής 1985α : 281-283 , 313-315)
Η εσωτερική γνώση ανά όλες τις εποχές διδάσκει δια των φτασμένων μυστών της, την ύπαρξη άλλων διαστάσεων, μη αντιληπτών από τον άνθρωπο και δίδει τον τρόπο να κυριαρχήσει ο ψυχικά έτοιμος και να βιώσει την εσωτερική εμπειρία. Τούτο συντελείται με την κατάλληλη εκπαίδευση-μύηση. (Μαργιωρής 1985α : 420-425 ; Μαργιωρής 1993 : 23-28 ; Lacarriere 1975 : 11-31, 42-53)
Η ύλη είναι έκφραση αρχών του πνεύματος, που δια της συμπύκνωσης της ενέργειας –πνεύματος παίρνει διάφορες μορφές. Όμως οι μορφές αυτές είναι προσωρινές και χάνονται δίχως επιστροφή. Είναι προσωρινές σκιές που παίζουν στο φως. Το πρόβλημα είναι ότι οι ανθρώπινες ψυχές ή άλλες οντότητες αιχμαλωτίζονται στα γενόμενα της ύλης, στις σκιές, ξεχνώντας την καταγωγή τους. (Μαργιωρής 1991 β: 191-218)
Κάποιοι όμως συνειδητοποιώντας το παιχνίδι που τους παίζεται αρχίζουν να στρέφονται όχι στις σκιές αλλά στο φως, όπου όλα είναι αιώνια και υφίστανται τα πραγματικά αίτια των πάντων. Η στροφή του ανθρώπου συντελείται, όταν η ψυχική εξέλιξη του ανθρώπου είναι σε θέση να κατανοήσει το βάθος της ύπαρξης των πραγμάτων.(Μαργιωρής 1991β 53-73, 75-104)στ) Η επιστήμη συγκλίνει προς τις απόψεις και θέσεις της μεταφυσικής και του εσωτερισμού και τις επιβεβαιώνει. Σήμερα σε συλλογικό επίπεδο ο άνθρωπος έχει αποδεχτεί ότι έγκυρη και ΕΙΚΟΝΑ ΝΕΑουσιαστική γνώση είναι η επιστημονική, που βασίζεται καθαρά σε ό, τι μας προσφέρουν οι πέντε αισθήσεις, την λεγόμενη από τον εσωτερισμό «εξωτερική γνώση». Το πείραμα , η παρατήρηση και οι αξιωματικές μέθοδοι είναι ο κύριος καθοδηγητής της σημερινής επιστήμης. (Salmon 2003 : 51-137 ; Losee 1993 : 17-31 )
Η επιστήμη ξεπέρασε την νευτώνεια θεώρηση των πραγμάτων που ήθελε ένα κόσμο να στηρίζεται στο απόλυτο του χώρου και του χρόνου. Η θεώρηση αυτή στηρίχτηκε πάνω σε μαθηματικά αξιώματα και παρατηρήσεις που έδειχναν ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Όμως η θεωρία της σχετικότητας του Αλβέρτου Αϊνστάιν ήρθε να ταράξει τα πράγματα και να επανατοποθετήσει τα πράγματα πάνω σε νέες βάσεις. Τα χρονικά και τοπικά πλαίσια είναι ανάλογα με εκείνα του παρατηρητή. Δύο παρατηρητές μπορούν να αντικρίζουν το ίδιο πράγμα από διαφορετικά σημεία και να καταγράφουν σε διαφορετικό χρόνο ένα γεγονός. Δηλαδή ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι απόλυτα και συνενωμένα μεγέθη αλλά και σχετικά ανάλογα με τους παρατηρητές. Στη θεμελίωση της θεωρίας αυτής συντέλεσε και η διάσπαση του ατόμου. (Salmon 2003 : 249-255, 287-293,310-315 ;Hawking 1996 : 22-45)


Με βάση την «Ειδική Θεωρία Της Σχετικότητας» η επιστήμη της φυσικής στράφηκε στην «Κβαντομηχανική» για να εξετάσει τα πράγματα και τη Αντίγραφο από σάρωση0012σύνδεσή τους. Προσπάθησε με αρχηγό τον Βέρνερ Χάιζενμπεργκ να συνδέσει τις λειτουργίες του μικρόκοσμου με εκείνες του μακρόκοσμου.(Schwarz 1989 : 37-46) Ενώ ο μακρόκοσμος είναι προβλέψιμος σε μεγάλο βαθμό, ο μικρόκοσμος καθίσταται μη προβλέψιμος στις παρατηρήσεις των επιστημόνων ανοίγοντας νέα θεμελιώδη προβλήματα. Έτσι διατυπώθηκε η «Αρχή της Αντίγραφο από σάρωση0006Απροσδιοριστίας» από τον Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. (Salmon 2003 : 172-173 ; Hawking 1996 : 68- 81)
Για να συνδεθεί ο μικρόκοσμος με το μακρόκοσμο η σημερινή επιστήμη, η Πυρηνική Φυσική, έχει προτείνει θεωρητικά μοντέλα όπως τη «Θεωρία των Υπερχορδών» ή αλλιώς τη «Θεωρία των Πάντων» ώστε να εξηγήσουν τα φαινόμενα. Η θεωρία αυτή προβλέπει την ύπαρξη άλλων διαστάσεων για να εξηγηθεί η λειτουργία του κόσμού μας.(Schwarz 1989: 17-22, 22-26 ; Hawking 1996: 212-227) Η πειραματική επιβεβαίωση αναμένεται να λάβει χώρα με το πείραμα, ονόματι “Cern” που ετοιμάζονται να κάνουν οι σημερινοί φυσικοί για να αποδείξουν τη «Θεωρία των Πάντων».[1]
Η εσωτερική γνώση από την άλλη δια της ιστορίας της και των μυστών της επιβεβαιώνει το γεγονός της ύπαρξης άλλων διαστάσεων. Έχει ενημερώσει τον άνθρωπο για την πραγματική έννοια της εξέλιξής του, τον προορισμό του και του προσφέρει εσωτερικές μυήσεις για να βιώσει την εσωτερική του φύση και πραγματικότητα απελευθερωμένος από λανθασμένες ανθρωποκεντρικές αντιλήψεις, επιταχύνοντας την εξέλιξή του και εκπληρώνοντας τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξής του ,που είναι η βαθμιαία είσοδός του προς το «Πνεύμα», την Αρχή των Πάντων. (Μαργιωρής 1989 : 188-201; Μαργιωρής 1991β : 75-104)
Ο άνθρωπος θεραπεύει το μυαλό του, ξεπερνά το στενό τρόπο σκέψης , δεν σπαταλά δυνάμεις, αλλά μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση εισέρχεται στο αόρατο και άβατο της ψυχής του ,εφόσον είναι κατάλληλος και βιώνει την εσωτερική αλήθεια των πραγμάτων. Έτσι διαπιστώνει τη βαθύτερη ύπαρξη των πραγμάτων αποκτώντας ουσιαστική γνώση. (Μαργιωρής 1989 : 188-201)

 (η) Η εσωτερική γνώση από την αρχαιότητα διακρίνεται σε τομείς-κλάδους που αποτελούν τμήματα της εσωτερικής αλήθειας και πραγματικότητας και οι γνωρίζοντες την εσωτερική αλήθεια κάνουν χρήση αυτής. Τέτοιοι τομείς της εσωτερικής γνώσης είναι η «Εσωτερική Φιλοσοφία», «Εσωτερική Μύηση», «Πυθαγόρεια Αριθμοσοφία», «Αποσυμβολισμός» «Τα συστήματα της Γιόγκα», «Εσωτερική Θεραπευτική», «Αρχαία Μυστήρια», «Αποκρυφολογία», «Μυστικισμός», «Διαλογισμός», «Αστρολογία –Αστροσοφία» κλπ (Μαργιωρής 1980 : 23- 26)
Κάποιοι τομείς του εσωτερισμού εφαρμόζονται από επίσημους[2] και ανεπίσημους φορείς, άλλοτε επιφανειακά και άλλοτε με βάθος όπως «τα συστήματα της γιόγκα»[3], «συστήματα εναλλακτικής θεραπευτικής»[4], «Αστρολογία-Αστροσοφία»[5], «Αποκρυφολογία» , «εσωτερική θεραπευτική»[6] κλπ
Η επιστημονική κοινότητα ερευνά και αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφύλαξη την εγκυρότητα της μεταφυσικής-εσωτερικής γνώσης. Μπαίνει στη διαδικασία της έρευνας διότι βλέπει ότι ορισμένοι τομείς βρίσκουν μεγάλη απήχηση από το ευρύ κοινό που αναζητά λύσεις σε προβλήματά του. Οι έρευνες των επιστημονικών ερευνών πάνω σε θέματα μεταφυσικής όπως οι «εναλλακτικές θεραπείες», «αστρολογία», «επιστημονικός πνευματισμός», «διαλογισμός» κλπ άλλοτε διαψεύδονται άλλοτε όμως διαπιστώνεται το αληθές των εφαρμογών τους.[7] Σημαντικές επιστημονικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, περιοδικά, κατά καιρούς, πάνω στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων τομέων της μεταφυσικής. (Καμπάνης 2005 : 305-359) Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι τομείς του εσωτερισμού βρίσκουν σήμερα όχι μόνο καθολική αποδοχή του κοινού, αλλά αρκετών μελών της επιστημονικής κοινότητας, που χάρη στη μεταφυσική τους έρευνα έχουν στραφεί σε νέους προσανατολισμούς.[8] Τμήματα της μεταφυσικής βρίσκουν και επίσημη αναγνώριση, όπως η γιόγκα, είδη εναλλακτικών θεραπειών, διαλογισμός κλπ. (Καμπάνης 2005 : 305-359)

 (θ) Η εσωτερική γνώση καθιστά τον άνθρωπο ικανό να διεισδύει στο βαθύτερο πυρήνα της ύλης και της μορφής, που είναι έκφραση της αρχετυπικής υφής, της αιώνιας ύπαρξης των πάντων ή του πνεύματος. Κάθε μορφή είναι μια τμηματική έκφραση μιας αιώνιας αρχής που ενυπάρχει στο «Αιώνιο Πνεύμα» ή στην «Πρωταρχική Αιτία» των πάντων. ( Μαργιωρής 1988 : 36-43, 57-63, 70-77 ; Μαργιωρής 1983 : 120-124)
Η εσωτερική γνώση καθιστά ικανό τον άνθρωπο να εισέρχεται στο εσωτερικό τμήμα των πραγμάτων ή των εκφράσεων του πνεύματος ή του πυρήνα όλων. Τούτο συμβαίνει δια ειδικών διδασκαλιών, εξάσκησης σε ειδικές τεχνικές ,καθοδήγηση που συντελούν στο μετασχηματισμό του ανθρώπου σε όλες τις πτυχές του εαυτού του. (Μαργιωρής 1991 : 151-176; )(ι) Σε συλλογικό όμως επίπεδο η ανθρώπινη εξέλιξη πέραν των δικών της αυτόβουλων προσανατολισμών και εξελίξεων υποβοηθείται από τους μύστες ,ένα ελαχιστότατο ποσοστό που έχει επιστρέψει στο τρισδιάστατο κόσμο για να βοηθήσει την εσωτερική εξέλιξη των ανθρώπων. Το τμήμα αυτό των φτασμένων ανθρώπων ή των τετελειωμένων ονομάστηκε «Εσωτερική Ιεραρχία», «Λευκή Αδελφότητα» κλπ και είναι υπεύθυνο να μεταδίδει την εσωτερική γνώση για την ύπαρξη της εσωτερικής και πνευματικής πραγματικότητας. (Μπεϊλη 1996: 15-87 ; Μαργιωρής 1993 : 251-259 ; Jinarajadasa 2000: 212-222, 240-252 )
Ουσιαστικά η Εσωτερική αυτή Ιεραρχία στέλνει ειδικούς απεσταλμένους, που ανάλογα με την εποχή τους μεταδίδουν την εσωτερική διδασκαλία-αλήθεια. Έτσι έλαβε χώρα η ίδρυση των θρησκειών, φιλοσοφικών συστημάτων, μυητικών κλπ για να διδάξουν την ύπαρξη θεού, την πνευματική καταγωγή και φύση του ανθρώπου, την ύπαρξη άλλων διαστάσεων, ειδών ύλης και οντοτήτων, τη θεία δικαιοσύνη, την εσωτερική εξέλιξη του ανθρώπου, την εκπαίδευση για να φτάσει ο ενδιαφερόμενος στο εσωτερικό βίωμα κλπ (Μαργιωρής 1994 : 119-132; Jinarajadasa 2000:215-222)
Η εσωτερική γνώση ανοίγει νέα πεδία εφαρμογής. Αν ο άνθρωπος σοβαρά ανοιχτεί προς την εσωτερική πλευρά τότε θα ανακαλύψει νόμους, που θα βοηθήσουν τις ανάγκές του , τον εαυτό του και θα εναρμονισθεί με τη φύση. Τούτο απαιτεί το άνοιγμα της συνειδητότητας του ανθρώπου. Οι μύστες και η Λευκή Αδελφότητα συμβάλλουν σε αυτό όσο τους επιτρέπεται από το νόμο του ελευθερίου βούλησης και του συλλογικού κάρμα του ανθρώπου να το πράξουν. (Μαργιωρής 1988: 70-77; Jinarajadasa 2000: 223-239)(κ) Η εσωτερική γνώση έχει προσφέρει σημαντικά πράγματα. Δια των μυστών της και των μεταφυσικών κινημάτων μεταδίδει την εσωτερική εκπαίδευση δια των αρχαίων μυστηρίων, το μυστικισμό δια των θρησκειών, την ύπαρξη άλλων κόσμων δια της αποκρυφολογίας, την εικόνα της κοσμολογικής και οντολογικής δομής της έκφρασης του θείου όντος δια της εσωτερικής φιλοσοφίας, των εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση σωματοψυχικών προβλημάτων, την έννοια της επιδράσεως των αστερισμών στο ανθρώπινο σώμα δια της αστρολογίας –αστροσοφίας, του επιστημονικού πνευματισμού για την επιβεβαίωση ύπαρξης άλλων όντων, την ύπαρξη προκατακλυσμιαίων πολιτισμών προ του δικού μας προσφέροντας σημαντικά για τη δομή και ύπαρξη των πραγμάτων. (Μαργιωρής 1987: 27-39)
Επίσης δια της γιόγκα επιτυγχάνεται το άνοιγμα της πολυδιάστατης αντίληψης του ανθρώπου που φέρνει υψηλές γνώσεις. (Μαργιωρής 1983 : 170-189 ; Μαργιωρής 1988 : 70-77) Η πυθαγόρεια αριθμοσοφία και η αστρολογία μπορούν να δείξουν πως ο άνθρωπος να λαμβάνει κοσμικές δυνάμεις με απόλυτα φυσικό τρόπο και να κάνει χρήση αυτών για διαφόρους λόγους. (Δάκογλου 1988 : 152-166 ; Toth & Nielsen 1989 : 113-148 ; Βιλχελμ 1980 : 75-89, 91-121, 122-132)
Κάποια στιγμή η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και της επιστημονικής γνώσης, θα καταλήξει στα συμπεράσματα της μεταφυσικής και αρχετυπικής γνώσης. Συνέπεια είναι να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και αλήθεια των εσωτερικών διδασκαλιών των μυστών και να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο μετασχηματισμός του «είναι» του θα δώσει σημαντικές λύσεις στα προβλήματά του. Ο μετασχηματισμός φέρνει την υψηλή γνώση που του επιτρέπει να εναρμονισθεί με το σύμπαν και να δημιουργήσει κάτι ουσιαστικό αν δεν προλάβει να αυτοκαταστραφεί. (Μαργιωρής 1988 : 70-77, 78-82 ; Sheldrake 2002 : 131-137 ; Ricard &Thuan 2005 : 299-308, 127-140, 141-147, 149-161)


Επίλογος

Ο όρος «γνώση» προέρχεται από την αναγκαιότητα των πραγμάτων να δούμε βαθύτερα τα πράγματα και να αναζητήσουμε τρόπους που θα καλύψουν τις ανάγκές μας. Η γνώση διακρίνεται στην εξωτερική που αφορά το πεδίο των πέντε αισθήσεων ,ενώ η εσωτερική το πεδίο εκείνο που είναι πέραν των πέντε αισθήσεων. Η εσωτερική γνώση βασίζεται στην πολυδιάστατη λειτουργία του νου, στην υποσυνείδητη σε ένα βαθμό και κυρίως στην υπερσυνείδητη. Η προέλευση της εσωτερικής γνώσης οφείλεται στα μεταφυσικά κινήματα και τους μύστες. Η εσωτερική γνώση δια των μυστών διδάσκει ότι η εκδήλωση του θείου όντος εκδηλώνεται από το «Χάος» στην «Ύλη», «Αντιϋλη» και την «Υπερύλη». Η επιστήμη ξεπερνώντας την αντίληψη περί του απολύτου του χώρου και του χρόνου εισήλθε σε θεωρίες που απαιτούν την ύπαρξη άλλων διαστάσεων. Υποπτεύεται το αληθές των μυστών για την ύπαρξη άλλων διαστάσεων. Η εσωτερική γνώση διακρίνεται σε τομείς όπως «Εσωτερική Φιλοσοφία», «Αποσυμβολισμός» κλπ. Η εσωτερική γνώση καθιστά τον άνθρωπο ικανό να διεισδύει στο βαθύτερο πυρήνα της ύλης θεωρητικά και πρακτικά. Σε συλλογικό επίπεδο η εσωτερική γνώση υποβοηθείται από τα τετελειωμένα όντα που έχουν ως στόχο να υποδείξουν το βάθος των πραγμάτων και παράλληλα να δώσουν τρόπους που θα αφυπνίσουν εσωτερικά και εξωτερικά τον άνθρωπο για να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα εναρμονιζόμενος με τη φύση και τον εαυτό του. Η εσωτερική γνώση διδάσκει το μυστικισμό των θρησκειών , την εφαρμογή των εναλλακτικών θεραπειών, την ύπαρξη άλλων κόσμων , την ύπαρξη προκατακλυσμιαίων πολιτισμών κλπ . Η ωρίμανση του ανθρώπου φέρνει τη συνειδητοποίηση της αξίας της εσωτερικής γνώσης που κάνει τον άνθρωπο να στρέφεται σε άλλους προσανατολισμούς τελείως διαφορετικούς από ό,τι έχει στραφεί στο παρελθόν.Βιβλιογραφία


1. M. H. Salmon, J. Earman, C. Glymour & άλλοι (2003) (απόδοση Π. Θεοδώρου, Κ. Παγωνδιώτης, Γ. Φουρτούνης –επιμ. Α. Μπαλτάς) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης , 4η εκδ. Ηράκλειο , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης –Ιδρυτική δωρεά Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής

2. J. Losee (1993) (μετφ. –επιμ. Θ. Μ. Χρηστίδης) Φιλοσοφία της Επιστήμης –Μια Ιστορική Εισαγωγή ,Θεσσαλονίκη , Εκδόσεις Βάνιας

3. S. Hawking (1996) (μετφ. Κ. Χάρακας) Το Χρονικό του Χρόνου - Έκδοση Αναθεωρημένη και Επηυξημένη ,Αθήνα, Κάτοπτρο

4. M. Peters, Ι. Γεωργακούδης & άλλοι (2000) Σύγχρονη Ψυχολογία, τομ. 5ος , Αθήνα, Αλέξανδρος

5. Τσέλλερ, Νεστλέ (μετφ. Χ. Θεοδωρίδη -επιμ )2002 Ιστορία Της Ελληνικής Φιλοσοφίας , Γ΄ εκδ., Αθήνα : Βιβλιοπωλείο της Εστίας

6. F. Chatelet & J. Bernhardt (μετφ. Κ. Παπαγιώργης- επιμ. F. Chatelet) στο Σατελέ 1989, Η Φιλοσοφία τομ. Α΄, Αθήνα : Γνώση

7. Ιπ. Δάκογλου Ο Μυστικός Κώδικας του Πυθαγόρα και η αποκρυπτογράφηση της διδασκαλίας του, τομ 1ος (1988),2ος (1990),3ος(1994),4ος (1996),5ος(2004), Αθήνα, Νέα Θέσις

8. Βίλχελμ Ραϊχ (1980) (μετφ. Α. Τσιραντωνάκη-επιμ. Λ. Ντετζιόρτζιο) «Η Κοσμική Υπερθέση» Αθήνα : Καστανιώτης

9. Θ. Αξιώτης (1987) Η Αποκρυπτογράφηση Του Δίσκου της Φαιστού –Γένεση –Το Ελληνικό Σπέρμα Κατέβηκε Από Το Σείριο Αθήνα, Σμυρνιωτάκης

10. Θ. Αξιώτης (2003) Η Αποκρυπτογράφηση Του Δίσκου Της Φαιστού – Ο Ηρακλής Στο Λαβύρινθο Αθήνα , Γεωργιάδης

11. Ν. Στ. Καμπάνης , (2005) Στοιχείωσις Αστρολογική , Ερωδιός, Θεσσαλονίκη

12. Δ. Κ. Βελισσαρόπουλος (1992) Ιστορία της Ινδικής Φιλοσοφίας –από τη Βεδική ως τη σύγχρονη εποχή ,Δ΄ έκδοση, Αθήνα- Γιάννενα, Δωδώνη,

13. Δ. Κ. Βελισσαρόπουλος (1981) Ιστορία της Κινεζικής Φιλοσοφίας – από τον 2ο αιώνα π.Χ ως το 1911, τομ Β΄, Αθήνα- Γιάννενα ,Δωδώνη

14. Μ. Ραζής (1995)Η Αλήθεια για την προϊστορία , ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τομ 2ος , Montreal, Quebec Canada-Rublications d Heritage Hellenique

15. Κ. Μάκιντος (1999) (μετφ Δ. Πολυχρόνης) Οι Ροδόσταυροι , Ιστορία-Παραδόσεις-Τυπικά Ενός Εσωτερικού Τάγματος Αθήνα : Πύρινος Κόσμος

16. M. Baigent & R. Leigh(Μετφ- Κ. Μπάλλας &Δ. Σκλάβος) Ο Ναός και η Στοά , Γκοβόστης , Αθήνα

17. Ε. Π. Μπλαβάτσκι Η Μυστική Δοξασία , τομ 1ος (2003),2ος(2002), 3ος(2001), 4ος (1993), Ομάδα Εκτέλεσης Έργου, Αθήνα , Πνευματικός Ήλιος,

18. J. Churchward (1993) (μετφ Χ. Μιχαλίτση-επιμ. Κ. Καλογερόπουλος) Λεμουρία Η Χαμένη Ήπειρος Θεών και Ανθρώπων , Ιάμβλιχος, Αθήνα,

19. Μ. Hope (1992) Το Μυστήριο της Χαμένης Ατλαντίδας – Μια μελέτη στην Επιστήμη, στον Μυστικισμό και τη Μαγεία στην Αρχαία Ατλαντίδα Αθήνα , Δίδυμοι

20. L. Spence (1987) (μετφ Κ. Ζάρρας- επιμ. Μ. Λεμονοπούλου) Αντλαντίδα , Ήπειρος των Μυστηρίων , Αθήνα, Ιάμβλιχος

21. Κ. Brighton Αιγυπτιακές Πυραμίδες Ελλήνων Έργον, Αθήνα , Εκδόσεις Κάδμος

22. P. Lemesurier (1997) (μετφ. Γ. Κοβαλένκο –επιμ. Α. Ντούργα, Π. Παπαδοπούλου) Η Αποκωδικοποίηση της Μεγάλης Πυραμίδας ,(1η εκδ. 1977 στην αγγλική γλώσσα) Αθήνα , Εκδόσεις Διόπτρα

23. F. Niel (μετφ. Δ. Σιμόπουλος –επιμ. Π. Παπαγιάννης) Αναζητώντας… Τα Μυστήρια του Στόουνχεντζ , Αθήνα , Ορφανίδης

24. R. Charroux(μετφ. Δ. Σιμόπουλος- επιμ. Π. Παπαγιιάννης) Αναζητώντας… τα Μυστήρια των Άνδεων, Αθήνα, Ορφανίδης

25. Α. Pochan Αναζητώντας …Τα Μυστήρια των Μεγάλων Πυραμίδων , Αθήνα , Ορφανίδης

26. L. Charpentier(μετφ. Φ. Κονδύλης- επιμ. Π. Παπαγιάννης) Αναζητώντας …Τα Μυστήρια του καθεδρικού Ναού της Σάρτρ , Αθήνα , Ορφανίδης

27. J. Fourley (μετφ. Δ. Σιμόπουλος –επιμ. Π. Παπαγιάννης) Αναζητώντας…Τα Μυστήρια του Τριγώνου των Μεγάλων Λιμνών , Αθήνα Ορφανίδη

28. Πλωτίνος (1999) (Ερμην. Αποδ., Σχόλια Ι. Σταματέλλος – Επιμ. Αποστ. Τζαφερόπουλος) Περί Αιώνος και Χρόνου, Γεωργιάδης, Αθήνα

29. Jacques Lacarriere (Μ. Κουτούζης) (1975) Οι Γνωστικοί , Δ΄ έκδοση, Χατζηνικολή,

30. Θεόφραστος Παράκελσος (1992) (μετφ-Λ. Μυγιάκης) Ο Αλχημιστής –Κείμενα , Αθήνα , Ιάμβλιχος

31. R. Rolland (1978) (μετφ- Κ. Στεφανίδης) Ραμακρίσνα – Ο Ημίθεος, Βιβεκανάντα –ο Σοφός , Αθήνα

32. Κέννεθ Γκάρθι (μετφ- Α. Νάνου-Τσακάλη) ,(1995) Τα Κείμενα των Πυθαγορείων – Οι διδασκαλίες των Πυθαγορείων μέσα από τα Αρχαία Κείμενα, Αθήνα, Πύρινος Κόσμος

33. Ν.Α.Μαργιωρής (1985α ) Δίτομη Μεταφυσική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. 2ος σελ 752, Αθήνα, Εκδόσεις κληρονόμων Ν. Α. Μαργιωρή

34. Ν.Α.Μαργιωρής (1985β) Δίτομη Μεταφυσική Εγκυκλοπαίδεια,) τομ. 1ος σελ 443, Αθήνα, Εκδόσεις κληρονόμων Ν. Α. Μαργιωρή

35. Ν.Α.Μαργιωρής (1983) Ράτζα Γιόγκα , Αθήνα : Εκδόσεις Κληρονόμων Ν.Α.Μαργιωρή

36. Ν. Α. Μαργιωρής (1996) (επιμ. Σ. Πολυζώης –Λ. Πολυζώη) Δραβίδες οι Πρόγονοι των Ελλήνων Εκδόσεις κληρονόμων Ν.Α.Μαργιωρή, Αθήνα,

37. N. A. Μαργιωρής (1987) (επιμ. Σ. Πολυζώης –Λ. Πολυζώη) Φως εις το Σκότος , Αθήνα, Εκδόσεις Κληρονόμων Ν.Α.Μαργιωρή

38. Ν. Α. Μαργιωρής (1991β) (επιμ. Σ. Πολυζώης –Λ. Πολυζώη) Αποκρυφολογία, τομ 1ος , Αθήνα

39. Ν. Α. Μαργιωρής (1992) (επιμ. Σ. Πολυζώης –Λ. Πολυζώη) Αποκρυφολογία, τομ. 2ος , Αθήνα, Εκδόσεις Κληρονόμων Ν. Α. Μαργιωρή

40. Ν. Α. Μαργιωρής (1997) (επιμ. Σ. Πολυζώης –Λ. Πολυζώη)Στις Μέρες του Μεγάλου Βασιλιά της Κρήτης Μίνωα ,2η έκδοση, Αθήνα, Κληρονόμοι Νικολάου Α. Μαργιωρή

41. Ν.Α. Μαργιωρής (1994) (επιμ. Σ. Πολυζώης –Λ. Πολυζώη) Η Άλλη Όψη του Δόγματος του Εριχ Φον Νταίνικεν , 2η έκδοση, Κληρονόμοι Ν. Α. Μαργιωρή

42. Ν.Α.Μαργιωρής (1980) (επιμ. Σ. Πολυζώης –Λ. Πολυζώη) Τι είναι ο Εσωτερισμός, Αθήνα ,Κληρονόμοι Ν. Α. Μαργιωρή

43. N. A. Μαργιωρής (1988) (επιμ. Σ. Πολυζώης – Λ. Πολυζώη) Η Τελευταία Μέρα του Σωκράτη – Η Μεταφυσική Φιλοσοφία στο Απόγειο της Δόξάς της, 2η έκδ. Κληρονόμοι Ν.Α.Μαργιωρή : Αθήνα

44. Ν.A.Μαργιωρής (1989) (επιμ. Σ. Πολυζώης – Λ. Πολυζώη) Τρισδιάστατος και Τετραδιάστατος Κόσμος Αθήνα, Κληρονόμοι Ν.Α.Μαργιωρή

45. Ν. Α Μαργιωρής (1990) Γένεση και Θάνατος των Κόσμων , . Κληρονόμοι Ν.Α.Μαργιωρή : Αθήνα

46. Ν. Α. Μαργιωρή (επιμ. Ν. Μαργιωρής, Σμ. Ι. Κοσμίδη, Σπ. Πολυζώης, Λ. Πολυζώη) 1991 Η Μυστική Διδασκαλία , τομ Α΄, Αθήνα : Κληρονόμοι Ν. Α. Μαργιωρή

47. Α. Θ. Τσουρουκτσόγλου (1995) AYURVEDA - Η Επιστήμη της Ζωής- Εγχειρίδιο 1- Θεωρία, 1ος τομ. Αθήνα , Aldebaran

48. Α. Θ. Τσουρουκτσόγλου (1998) AYURVEDA - Η Επιστήμη της Ζωής- Εγχειρίδιο 2 – Πράξη, Αθήνα, 2ος τομ. Aldebaran

49. M. Π. Ροδόπουλος (1993) (επιμ. Α. Κινάμη –Μ. Παπαγιάννη) Αστροβιοχημική Ιατρική – Η επιστήμη από το παρελθόν θεραπεία του μέλλοντος 1η έκδ. Αθήνα

50. Μ. Π. Ροδόπουλος (1995) (επιμ. Α. Κινάμη) Αστροβιοχημική Ιατρική –Εξερευνώντας τα μυστικά της χημείας της Ζωής 1η εκδ. Αθήνα , Εκδόσεις Ιάμβλιχος

51. R. Sheldrake (2002) (μετφ. Τ. Ραπακούλια -επιμ. κειμε. Γ. Φλωράκης) Επτά Πειράματα που θα αλλάξουν τον κόσμο –Όταν οι άγνωστες Δυνάμεις του Νου πυροδοτούν μια Επιστημονική Επανάσταση , Αθήνα : Έσοπτρον

52. M. Ricard , T. Xuan Thuan (2005) (μετφ. Μ. Παραδέλη- επιμ. Β. Ηλιοπούλου) Η Επιστήμη Συναντά την Εσωτερική Γνώση – Ο συναρπαστικός διάλογος του Βιετναμέζου βουδιστή που έγινε αστροφυσικός με τον Γάλλο βιολόγο – γενετιστή που έγινε Βουδιστής, Έσοπτρον : Αθήνα

53. Α. Μπέϊλη (1975) «Οι Άθλοι του Ηρακλή», Lucis Press LTD ,Αθήνα : Κέδρος

54. Α. Μπέϊλη (1953) «Η Εσωτερική Θεραπευτική», Lucis Press LΙΜΙTΕD , Αθήνα : Κέδρος

55. Α. Μπέϊλη (1996) «Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας», Lucis Press LTD, Αθήνα : Κέδρος

56. Α. Μπέϊλη (1958) «Η Εσωτερική Αστρολογία», Lucis Press LTD, Αθήνα : Κέδρος

57. C. Jinarajadasa (2000) (επιμ. εκδ. Κ. Θοδωρής) M.A «Η Απόκρυφος Εξέλιξη της Ανθρωπότητος» Αθήνα : Τετρακτύς

58. Δ. Β. Τσαπάρας (2008) (επιμ. Λ. Πολυζώη , Π. Βάσια, Δ. Καλέντης & άλλοι) «Μεγάλες Αλήθειες –Εμπνεύσεις για Διαλογισμό – Στοχασμό» Αθήνα : Πυθαγόρειο Ομακοείο

59. C. Jinarajadasa M.A «Η Απόκρυφος Εξέλιξις της Ανθρωπότητος» , Αθήνα : Τετρακτύς

60. Ν. Ιωαννίδης (επιμ. Κατσιάμπας Ηλίας) 2000 Η Χρυσή Γέφυρα του Ουράνιου Τόξου – Πνευματική –Μυστικιστική Εμπειρία του Νίκου Ιωαννίδη, Δίγλωσση Έκδοση, Τρίκαλα : Ομακοείο Τρικάλων και Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ DVD

1. Karl Sagan (επιμ.-διόρθ. Επεισοδίων Α. Αστρινάκη, Μ Καλεώδη , Β. Κερεστετζή –επιστ. Επιμ. Μ. Θεοδωρακάκης, β. Καρυστινού- Επιμ. Παραγ. Κ. Γιάννακος) «Η Εγκυκλοπαίδεια Του Σύμπαντος» Σειρά 13ων Επεισοδίων Copyright 2000 Cosmos Studios Inc, Ελληνική Παραγωγή 2005 - Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

2. «Τα Μυστήρια Της Βίβλου» (Series Producer Anna Cox- Execut. Produc. Ean –Claude Bragard ) A BBC/ Discovery Channel co –production , 2006

[1] Κ. Μπάχμαν, Π. Γκίντερ «Φυσική των υψηλών ενεργειών –Όσα ο Νους δεν Μπορεί να Συλλάβει» στο Geo , τευχ 18ο , Διεύθυνση Έκδοσης Π. Λιάκος Νοέμβριος 2007 σελ 79

[2] Kathleen C. Allison , M. Hoyt-Niemiec & άλλοι «Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες» στην εφημερίδα Έθνος που εκδόθηκε στις 16 Ιουνίου του 2005(επιμ. Ε. Δαλεζίου), Εκδότης Γ. Μπόμπολας, από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ Πασχαλίδης * Ε.-Α. Μαστρομαούρο «Θεραπεία 5.000 ετών …ελπίδα για όσους πάσχουν από οσφυαλγία» στην Απογευματινή αρ. φυλ. 18.029, 25 φεβρ. 2006 * Γ. Στασινόπουλος , Γ. Κατσάρας & άλλοι «Ο Βελονισμός δίνει εξετάσεις» στο Science illustrated , τευχ 4ο , Ιούλιος 2005 σελ 48-55 * Λ. Τριανταφυλλοπούλου «Οδηγός εναλλακτικής ιατρικής» σε ειδική έκδοση του Έθνους της 13ης Απριλίου 2006, εκδότης Γ. Μπόμπολας * Η. Λ Κατσιάμπας «Η επιστημονική μέθοδος της Γιόγκα- οι εφαρμογές της στο σύγχρονο άνθρωπο» στο Νέο Ομακοείο , τευχ 1ο , Εκδόσεις Ομακοείου Τρικάλων και Θεσσαλονίκης Καλοκαίρι 2001 * Η. Λ. Κατσιάμπας «Υγεία- Αρρώστεια- Θεραπεία»(εναλλακτική ιατρική, αφάρμακη, εσωτερική θεραπευτική) στη συλλογή άρθρων-μελετών συνέντευξης του Ηλία Λ. Κατσιάμπα , Εκδόσεις Ομακοείον Τρικάλων και Θεσσαλονίκης , Δίγλωσση έκδοση (ελληνική και αγγλική) Τρίκαλα Οκτώβριος 2004 * M. Peters, Ι. Γεωργακούδης & άλλοι Σύγχρονη Ψυχολογία, τομ. 5ος , Εκδόσεις, Αλέξανδρος Αθήνα, 2000 σελ 61-105

[3] Κ. Χάιντεμαν «Μαθητεύοντας Δίπλα στους Δασκάλους της Γιόγκα» στο Geo ,τευχ. 19, Δεκέμβριος 2007, Διεύθυνση Έκδοσης, Παναγιώτης Λιάκος σελ 50-59
[4] Π. Ι. Ταμπούρης (επιμ. –διόρθ. Ρ. Καραγιάννη) Η Τέχνη Της Ζωής – Οδηγός Ολιστικής Ιατρικής , Εναλλακτικής & Συμπληρωματικής Θεραπευτικής & Πνευματικής Αναζήτησης , Σωματικής Άσκησης , Πολεμικών Τεχνών , Χαλάρωσης ,Υγιεινής Διατροφής Ομάδα Εκτέλεσης Έργου , Αθήνα , 2006 σελ 665
[5] Ν. Στ. Καμπάνης Στοιχείωσης Αστρολογική Ερωδιός, 2005, Θεσσαλονίκη σελ 29-304 * Γ. Συμεώνογλου Η Άλλη Αστρολογία- Τα Ιστορικά και τα φιλοσοφικά της Αστρολογίας τομ. Α΄ ,Έσοπτρον , 2005 ,Αθήνα σελ 339* Θ. Αξιώτης Η Αποκρυπτογράφηση Του Δίσκου της Φαιστού –Γένεση –Το Ελληνικό Σπέρμα Κατέβηκε Από Το Σείριο, Σμυρνιωτάκης, Αθήνα, 1987 σελ 18-160 * Θ. Αξιώτης Η Αποκρυπτογράφηση Του Δίσκου Της Φαιστού – Ο Ηρακλής Στο Λαβύρινθο Γεωργιάδης Αθήνα, 2003 σελ 105-144* Α. Μπέϊλη Οι Άθλοι του Ηρακλή Εκδόσεις Κέδρος Α.Ε , Αθήνα, 1975 σελ 262

[6] Α. Μπέϊλη Εσωτέρα Θεραπευτική (1η εκδ. 1953 Ην. Πολιτ. , 2η έκδ. Μ. Βρετανία 1953) Lucis Press Limited Αθήνα * Η. Λ. Κατσιάμπας «Υγεία- Αρρώστεια- Θεραπεία»(εναλλακτική ιατρική, αφάρμακη, εσωτερική θεραπευτική) στη συλλογή άρθρων-μελετών συνέντευξης του Ηλία Λ. Κατσιάμπα , Εκδόσεις Ομακοείον Τρικάλων και Θεσσαλονίκης , Δίγλωσση έκδοση (ελληνική και αγγλική) Τρίκαλα Οκτώβριος 2004

[7] Γ. Στασινόπουλος , Γ. Κατσάρας & άλλοι «Ο Βελονισμός δίνει εξετάσεις» στο Science illustrated , τευχ 4ο , Ιούλιος 2005 * Λ. Τριανταφυλλοπούλου «Οδηγός εναλλακτικής ιατρικής» σε ειδική έκδοση του Έθνους της 13ης Απριλίου 2006, εκδότης Γ. Μπόμπολας
[8] Β.Bergamaschi, G. Moncalvi & άλλοι (1988) Υγεία- Οι άλλες Ιατρικές , τομ. 7ος , Αθήνα , Δομή * V. Bergamaschi , G. Moncalvi & άλλοι (1988) Ιστορία και Μέλλον της Ιατρικής –Αναλυτικά Περιεχόμενα στην εγκυκλοπαίδεια Υγεία , 10ος τομ. Αθήνα , Εκδόσεις «Εκδοτική» * Α. Θ. Τσουρουκτσόγλου (1995) AYURVEDA - Η Επιστήμη της Ζωής- Εγχειρίδιο 1- Θεωρία, 1ος τομ. Αθήνα , Aldebaran * Α. Θ. Τσουρουκτσόγλου (1998) AYURVEDA - Η Επιστήμη της Ζωής- Εγχειρίδιο 2 – Πράξη, Αθήνα, 2ος τομ. Aldebaran * M. Π. Ροδόπουλος(1993) (επιμ. Α. Κινάμη –Μ. Παπαγιάννη) Αστροβιοχημική Ιατρική – Η επιστήμη από το παρελθόν θεραπεία του μέλλοντος 1η έκδ. Αθήνα * Μ. Π. Ροδόπουλος (1995) (επιμ. Α. Κινάμη) Αστροβιοχημική Ιατρική –Εξερευνώντας τα μυστικά της χημείας της Ζωής 1η εκδ. Αθήνα , Εκδόσεις Ιάμβλιχος * M. Peters, Ι. Γεωργακούδης & άλλοι (2000) Σύγχρονη Ψυχολογία, τομ. 2, 5 , Αθήνα, Αλέξανδρος *

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Photo gallery

Παραγγελίες Βιβλίων

 

 

     

Παρακολουθήστε τα τελευταία νέα ή άρθρα που τοποθετούμε στη σελίδα του Ομακοείου.    

1168433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
380
427
1684
1162800
8796
17935
1168433